Tag: Popular Newspaper, TV Channel & Magazine in Bangladesh
Dainik Dinkal, Dhaka
441/1, Tejgaon I/A, Dhaka-1208, Bangladesh

Dainik Dinkal is a Bengali newspaper of Bangladesh. Dainik Dinkal is popular in Bangladesh.

Dainik Bhorer Kagoj
Karnaphuli Media Point (2nd floor), 70 Shahid Sangbadik Selina Parveen Sarak, (New Circular Road, Malibagh) Dhaka-1217 , Bangladesh

Dainik Bhorer Kagoj is one of the leading newspaper in Bangladesh.